28-то Меѓународно Мото Рели - "Mакедонија - Независнот", ќе се одржи на целата територија на Р.Македонија, традиционално за денот на независноста 8-ми септември. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter